Kurs i stopień pomocnika instruktora PZKite 07.06-09.06

TERMIN

07.06-09.06.2021

Kurs pomocnika instruktora, został opracowany z myślą o ambitnych młodych ludziach, chcących zacząć swoją karierę szkoleniowca.

Jest to pierwszy praktyczny etap przed przystąpieniem do kursu instruktorskiego, zapoznania się z pracą Instruktora kitesurfingu oraz doskonały sposób na zdobycie pracy w sezonie letnim (wakacyjnym).

„5” - korzyści wynikających z tytułu otrzymania licencji „Pomocnika Instruktora PZKite”
 • Asystent otrzymuje podstawowy pakiet ubezpieczeń taki jak instruktor PZkite
 • Otrzymuje uprawnienie do przystąpienia na kurs instruktorski
 • Możliwość zarobkowania na wakacjach w wybranej szkole kitesurfingu
 • Pakiet instruktorski AZTORINA
 • Możliwość odpracowania poniesionych kosztów kursu w wybranej szkole.
Wymagania na stopień Pomocnika Intstruktora PZKite:
 • Umiejętności na poziomie 3-ego stopnia PZKite
 • Skończone 16 lat, (dla osób niepełnoletnich wymagana zgoda rodziców)
 • Zaliczyć egzamin oraz praktykę – min. 50 godz.
Program kursu Pomocnika Instruktora PZKite zawiera:
 • 6 godzin teorii rozłożone na dwa/trzy dni po 3 godziny dziennie
 • Min.15 godzin praktyki w szkole pod okiem dwóch instruktorów PZKite
 • Min. 10 aktywnych godzin pracy na motorówce, podczas asekuracji trwających zajęć
 • Szkolenie z pierwszej pomocy PCK
Kurs i stopień pomocnika instruktora PZKite

Egzamin końcowy na stopień Pomocnika Instruktora PZKite

 • Egzamin teoretyczny
 • Zaliczenie skoku prostego na obu halsach.
 • Pływania „ostro” na wiatr
Stopień pomocnika instruktora uprawnia do:
 • Przygotowania sprzętu do zajęć.
 • Prowadzenia asekuracji na łodzi motorowej nie wymagającej dodatkowych uprawnień.
 • Zarządzania organizacją sprzętu, oraz jego utrzymaniem.
 • Może wspomagać grupy wieloosobowe prowadzone przez innego instruktora posiadającego poziom 1,2 PZKite
 • Pomocnik nie może brać samodzielnego udziału w zajęciach bez nadzoru instruktora.
Cena: 
600zł / os.
Cena obejmuje: 
 • Pakiet polis ubezpieczeniowych
 • Opłatę członkowską PZKite
 • Opłatę za kurs.