Kurs pomocników instruktorów PZKite 06.07-10.07

TERMIN

07.06-09.06.2021

Kurs pomocnika instruktora, został opracowany z myślą o ambitnych młodych ludziach, chcących zacząć swoją karierę szkoleniowca.

Jest to pierwszy praktyczny etap przed przystąpieniem do kursu instruktorskiego, zapoznania się z pracą Instruktora kitesurfingu oraz doskonały sposób na zdobycie pracy w sezonie letnim (wakacyjnym).

„5” - korzyści wynikających z tytułu otrzymania licencji „Pomocnika Instruktora PZKite”

1.Otrzymuje uprawnienie do przystąpienia na kurs instruktorski

2.Możliwość zarobkowania na wakacjach w wybranej szkole kitesurfingu

3.Możliwość odpracowania poniesionych kosztów kursu w wybranej szkole

4.Otrzymuje ubezpieczenie OC

Wymagania na stopień Pomocnika Intstruktora PZKite:
 • Umiejętności na poziomie trzeciego stopnia PZKite
 • Skończone 16 lat ( dla osób niepełnoletnich wymagana zgoda rodziców)
 • Zaliczyć egzamin oraz praktykę – min. 20 godz.
Program kursu Pomocnika Instruktora PZKite zawiera:

6 godzin teorii rozłożone na dwa/trzy dni.

Min. 20 godzin bezpłatnej praktyki w szkole pod okiem instruktora PZKite poziom II.

Zatwierdzenie praktyki przez instruktora PZKite poziom II

Egzamin końcowy na stopień Pomocnika Instruktora PZKite

 

Egzamin teoretyczny

Egzamin praktyczny – pływanie “ostro” na wiatr, skok prosty na obu halsach.

Stopień pomocnika instruktora uprawnia do:
 • Przygotowania sprzętu do zajęć.
 • Prowadzenia asekuracji na łodzi motorowej nie wymagającej dodatkowych uprawnień.
 • Zarządzania organizacją sprzętu, oraz jego utrzymaniem.
 • Może wspomagać grupy wieloosobowe prowadzone przez innego instruktora posiadającego poziom 1,2 PZKite
 • Pomocnik nie może brać samodzielnego udziału w zajęciach bez nadzoru instruktora.
STOPIEŃ POMOCNIKA INSTRUKTORA UPRAWNIA DO:

Przygotowania sprzętu do zajęć.

Prowadzenia asekuracji na łodzi motorowej nie wymagającej dodatkowych uprawnień.

Zarządzania organizacją sprzętu i jego utrzymaniem.

Może wspomagać grupy wieloosobowe prowadzone przez innego instruktora posiadającego poziom I lub II PZKite

Pomocnik nie może brać samodzielnego udziału w zajęciach bez nadzoru instruktora.

PROGRAM KURSU POMOCNIKA INSTRUKTORA PZKite:

1.Wprowadzenie – omówienie ogólnych tematów dot. kitesurfingu i sprawdzenie czy kandydaci spełniają wymagane kryteria przystąpienia do kursu.

2.Organizacja pracy szkoły kitesurfingu:

 • Poznanie bazy szkoły i akwenu szkoleniowego.
 • Organizacja pracy w szkole          

 3.Sprzęt w szkole:

 • Zapoznanie się z dostępnym sprzętem w szkole.
 • Zapoznanie się z systemami bezpieczeństwa ww sprzętu.
 • Trymowanie – omówienie zasad prawidłowego ustawienia sprzętu (latawiec, bar, deska 

4.Asekuracja akwenu

 • Procedury postępowania przy zabezpieczeniu szkolenia.
 • Zapoznanie się z wyposażeniem ratunkowym szkoły.
 • Znaki i sygnały dźwiękowe – podstawy i zasady stosowania.
 • Nauka sterowania i pływania jednostką ratunkową ( do 10 kW ).
 • Zasady i nauka podejmowania z wody kitesurfera oraz jego sprzętu.
 • Nadzór nad bezpieczeństwem akwenu szkoleniowego, (kontrolowanie aktywności na plaży i wodzie, przewidywanie niebezpiecznych zdarzeń).

5.Asystowanie:

 • Omówienie zasad współpracy, możliwości i zakresu obowiązków z instruktorem prowadzącym
 • Pomoc w startowaniu i lądowaniu latawców, nauka prawidłowej techniki
 • Demonstracja ustawienia kursanta względem latawca i wiatru

6.Ramowy program szkolenia

 • Poznanie podstawowego narzędzia dot. zakresu nauczania
 • Stopnie programu szkolenia i ich opis

7.Meteorologia – podstawy

 • Ocena zagrożenia chmurami burzowymi, nagłą zmianą kierunku wiatru.
 • Postępowanie awaryjne, zabezpieczenie sprzętu na spocie
 • Czytanie prognozy pogody na podstawie meteogramów ICM

8.Metodyka szkolenia poziom I i II

9.Zajęcia praktyczne

 • Demonstracja elementów szkolenia przez kandydatów ( systematyka )
 • Lekcja demonstracyjna instruktora prowadzącego na plaży
 • Odwijanie linek, startowanie „na krzyż” i inne metody startu
 • Szkolenie kursantów od zera na poziomie I – pod nadzorem instruktora prowadzącego
 • Pływanie małą jednostką motorową do 10 kW
Cena: 
1200 zł
Cena obejmuje: 

Opłatę członkowską PZKite

Opłatę za kurs.

Ubezpieczenie